top_banner

Gözellik senagaty

Gözellik senagaty

 • Makiýaup gubkalarynyň hilini nädip barlamaly?

  Makiýaup gubkalarynyň hilini nädip barlamaly?

  Makiýaup gubkalarynyň hilini nädip barlamaly?Gözellik ýumurtgasy diýlip hem atlandyrylýan makiýa Sp gubka, makiýa tool guralynyň bir görnüşidir.Köp şekiller bar.Esasan esasy makiýaup üçin ulanylýar, binýady ýüzüne deň derejede ulanyp bolar we esasy makiýaup has kemsiz we tebigy bolar.Gözelligi ulanmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Iň köp satylan ýüz maskasy çotgasy

  Iň köp satylan ýüz maskasy çotgasy

  Agaç tutawaçly we ýumşak sintetiki gabykly doly ýüz maska ​​çotgasy.Sintetiki çişler.Sintetiki gabyklar ýumşak we ýumşak bolup, olary duýgur deri üçin ideal edýär.Sintetik gabyklary haýwanlaryň saç çotgalaryndan has arassaçylykdan başga-da arassalamak has aňsat we has dowamly ...
  Koprak oka
 • Kabuki çotgasy

  Kabuki çotgasy

  Kabuki çotgasy Giriş Kabuki makiýaup çotgalary, poroşok, gyzarma we bronzer ulanmak üçin makiýaupda ulanylýan çotganyň bir görnüşidir.Olary geçiniň saçlary, at saçlary we sintetiki süýümler ýaly dürli materiallardan ýasap bolýar.Köp adamlar kabuki çotgalaryny gowy görýärler, sebäbi hatda programma berip bilerler ...
  Koprak oka
 • YRSOOPRISA Makiýaup çotgasy

  YRSOOPRISA Makiýaup çotgasy

  Giriş Makiýaupy ulanmak köp tejribe talap edýän sungat görnüşidir.Ajaýyp görnüşe ýetmek üçin wagt gerek bolup biler, ýöne degişli gurallar bilen maksatlaryňyza ýetmegiň ýolunda gowy bolarsyňyz.Makiýaup önüminiň aýratyn görnüşleri bilen işlemek üçin döredilen hünärmen çotgalar gerek ...
  Koprak oka
 • Täze stil deňizçi Aý makiýa Br çotgasy, 8 bölek

  Täze stil deňizçi Aý makiýa Br çotgasy, 8 bölek

  Gyzgyn satylýan täze stil deňizçi Aý makiýa Br çotgasy toplumy, 8 bölek Önümiň ady 8 sany kompýuter makiýaup çotgasy toplumy Saç materialy Wegetarian saç Ferrule material galyň logotip Bitarap / Hususy bellik bukjasy PU sumka CUTE SAILOR AON DIZAYNY - Her çotga başga bir nagyş.Th ...
  Koprak oka
 • Näme üçin makiýaup işiňizde YRSOOPRISA makiýa gubkasyny saýlamaly?

  Näme üçin makiýaup işiňizde YRSOOPRISA makiýa gubkasyny saýlamaly?

  Näme üçin makiýaup işiňizde YRSOOPRISA makiýa gubkasyny saýlamaly?? Material: YRSOOPRISA makiýaup gubkalarynyň hemmesi lateks däl gubka import edilen materiallardan ýasalýar, allergiýany azaldyp biler we ajaýyp makiýa look görnüşini getirmek üçin aşa ýumşak we elastik täsir edip biler.Şekil: Gubkanyň görnüşi ...
  Koprak oka
 • Makiýaup çotgalary 18Pc Bastet pişik makiýaup çotgasy toplumy Premium sintetiki gaznasy garyşýan ýüz poroşoklary ýuwujy göz kölegesi çotgalar toplumy

  Makiýaup çotgalary 18Pc Bastet pişik makiýaup çotgasy toplumy Premium sintetiki gaznasy garyşýan ýüz poroşoklary ýuwujy göz kölegesi çotgalar toplumy

  Makiýaup çotgalary 18Pc Bastet pişik makiýaup çotgasy toplumy Premium sintetiki gaznany garyşdyrýan ýüz poroşoklary ýuwujy göz kölegesi makiýaup çotgalary düzmek makiýaup çotgalary hünärmen düzmek all Makiýaupyňyzyň ähli zerurlyklaryny ýapyň.Esasy çotga, poroşok çotgasy, garyşyk çotga, gaş çotgasy, kölegeli bru ...
  Koprak oka
 • Premium 8 bölek hil sintetik makiýaup çotgalary, poroşok poroşok ýalpyldawuk, ýokary derejeli gizlin makiýaup çotgasy syýahat üçin

  Premium 8 bölek hil sintetik makiýaup çotgalary, poroşok poroşok ýalpyldawuk, ýokary derejeli gizlin makiýaup çotgasy syýahat üçin

  “Premium 8 Piece Hil Sintetik Makiýa Up Çotgalary” Maksatly Çotgalar Toplumynyň Syýahat materiallary üçin Maksatly Çotgalar üçin Çotgalar toplumy: Wegetarian süýümler: Önümi has gowy saklamak, ulanmak we garyşdyrmak üçin döredilen aýratyn premium sintetiki süýümler.Ferrules: Çydamly alýumin garyndysy ...
  Koprak oka
 • ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional Premium XGF Geçi Saç 9Pc Göz kölegesi çotgasy

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional Premium XGF Geçi Saç 9Pc Göz kölegesi çotgasy

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional Premium XGF Geçi Saç 9Pc Göz kölegesi Çotgasy Bu göz çotgasy toplumy barada: Premium XGF Geçi Saçyny, Mis Ferrule we Agaç tutawajyny ulanyň. ynamdar hünär ...
  Koprak oka
 • Syýahat üçin 15 sany PC Premium Sintetiki Makiýa Up Çotgalary

  Syýahat üçin 15 sany PC Premium Sintetiki Makiýa Up Çotgalary

  12 sany PC Professional Premium Sintetiki saçlar Syýahat makiýa Br çotgasy ýygyndysy üçin çotgalary düzüň, poroşok çotgasy iň ýokary derejeli gizlin makiýaup çotgasy toplumy: # poroşok çotgasy #duofiberbrush #concealerbrush #eyeshdowbrush #angledblushbrush #nosecontourbrush #shaderbrush #creasebrush
  Koprak oka
 • Professional makiýaup çotgalary 14pc makiýaup çotgasy toplumy, syýahat makiýaup kassasy bilen

  Professional makiýaup çotgalary 14pc makiýaup çotgasy toplumy, syýahat makiýaup kassasy bilen

  Professional makiýaup çotgalary 14 maksim makiýaup çotgasy toplumy Syýahat makiýaup kassasy bilen bu professional çotga toplumynda, umumy gündelik makiýaup islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin 4 sany uly çotga we 10 sany takyk çotga bar.Göz kölegesi, dodak balzamy, kirpik üçin, gizlemek, konto üçin ajaýyp ...
  Koprak oka
 • ŞENZEN YRSOOPRISA Lýuks göz, çotga çotgasyny düzýär

  ŞENZEN YRSOOPRISA Lýuks göz, çotga çotgasyny düzýär

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Lýuks göz göz kölegesi çotgasynyň çotgasy çotgasy: Bu göz çotgasy, pigmenti gowy alýan Premium Natural pony saçdan ýasalýar, gerekli mukdarda makiýa product önümini alýar, önümleri ulanmak, kölegelemek we garyşdyrmak üçin ajaýyp bristl ...
  Koprak oka
 • ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional Premium Tebigy sintetiki saç 12Pc makiýaup çotgasy toplumy

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional Premium Tebigy sintetiki saç 12Pc makiýaup çotgasy toplumy

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional Premium Tebigy sintetiki saç 12Pc makiýaup çotgasy toplumy Bu element hakda: 1. Professional Tehniki Hünärler, Tebigy-Sintetiki Saçlar, degmek üçin ýumşak we ýüpekli YRSOOPRISA makiýaup çotgalary.Dürli görnüşiň dürli makiýa experience tejribesi bar, çotgalaryň hemmesini götermek aňsat ...
  Koprak oka
 • YRSOOPRISA omöriteleşdirilen ýumşak poroşok çotgasy ýüz makiýaup çotgasy

  YRSOOPRISA omöriteleşdirilen ýumşak poroşok çotgasy ýüz makiýaup çotgasy

  YRSOOPRISA omöriteleşdirilen ýumşak poroşok çotgasy ýüz makiýaup çotgasy Poroşok çotgasynyň materialy: YRSOOPRISA tüýdükli poroşok çotgasy FaceMakeup çotgasy ýumşak, sintetik çotga bolup, ýumşak, has täsirli, tebigy görnüşli täsir üçin makiýa product önümini iň ýeňil degirmek bilen ulanmaga mümkinçilik berýär.Aýratynlyklary: 1. Iň gowy ulanylýan ...
  Koprak oka
 • ŞENZHEN YRSOOPRISA Qualityokary hilli uly poroşok çotgasy makiýaup çotgasy guraly

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Qualityokary hilli uly poroşok çotgasy makiýaup çotgasy guraly

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Qualityokary hilli uly poroşok çotgasy makiýaup çotgasy gurallary Poroşok çotgasynyň materialy: Sintetiki saç tüýleri, el degirmek üçin ýumşak we ýüpek, ýokary dykyzlykly gabyklar dökülmeýär we deriňize zyýan bermeýär;ýokary hilli, wegetarian we rehimsiz materiallar, arassalamak aňsat we ...
  Koprak oka
 • ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional 12Pc makiýaup çotgasy toplumy

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional 12Pc makiýaup çotgasy toplumy

  ŞENZHEN YRSOOPRISA Professional 12Pc makiýaup çotgasy toplumy Bu element hakda: 1. Professional makiýaup çotgasy toplumy Foundation Esasy çotga, poroşok çotgasy, tapawutlandyryjy çotga, gysga çotga, gysga göz kölegesi, garyşyk, burçly kölege, kirpik çotgasy.Iň amatly, garyşdyrmak we şadin ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4