top_banner

Biz hakda

Şençzhenen Yrsooprisa Pro Beauty Co., ltd.

Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär, gözleg we ösüş, makiýaup çotgalary, dyrnak çeper çotgalary we beýleki kosmetika önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen kärhana.
Biz özboluşly öndürijidiris, ýokary hilli, berk hil gözegçilik ulgamy, çalt eltip bermek we bäsdeşlik bahasy bilen bizi daşary ýurtda meşhur edýär.

Biz diňe bir gurnama zawody däl, eýsem çig mal zawody.Şeýlelik bilen bahany, wagty we hilini has gowy dolandyryp bileris.

Zawodymyz 3000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, önümçilik liniýasynyň işgärleri häzirki wagtda 100-den gowrak adam.Zawod hil taýdan dolandyryş ulgamyna eýe, ISO9001, ISO14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartyndan geçdi.Umuman, köp sanly içerki we daşary ýurt markalary OEM üçin.

Gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik we makiýa products önümleriniň halkara marketinginde köp ýyllyk tejribe, YRSOOPRISA dürli makiýa tools gurallaryny üpjün etmäge mümkinçilik berýär;Müşderilerimize iň bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli, ygtybarly önümler bilen üpjün etmek üçin ýokary netijelilik.

Esasanam, şahsylaşdyrylan we özleşdirilen önümleri, hünär derejesini ýokarlandyrmak we dizaýn bilen üpjün edip bileris.Hususy galyplarymyzyň we patentlerimiziň we söwda belliklerimiziň köpüsi, önümleriňizi has üýtgeşik ediň.

Önümlerimiz Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.
Bizde 1000-den gowrak dizaýn makiýaup çotgalary we kosmetiki gurallar bar.
Kompaniýanyň yzygiderli ösmegi bilen halkara bazaryna has köp täze önüm hödürlener.

Döredijimiz “Hanne Chen” we Andy, 2008-nji ýyldan bäri halkara marketing we satuw bilen meşgullanýar, ähli pudak zynjyry we halkara bazary bilen tanyş.Ol "Professionalizm we müşderi ilki" ynanjyna ygrarlydy

Size iň oňat hyzmat bermäge şatdyrys we işiňizdäki üstünlikleriňize goşant goşjakdygymyza ynanýarys.

OEM / CUSTOMIZATION / ODM bilen gyzyklanýanlar, has giňişleýin maglumat üçin bize gelmegiňizi hoş geldiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?